Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art.29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej RODO

1. informujemy , że Administratorem danych osobowych jest:   Praktyka Lekarska lek.med.Zbigniew Brzozowski Rosa-Med   45-720 Opole ul. Koszyka 53/10 NIP 7531074696

2. Okres przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania leczenia w tutejszej Praktyce . Po tym czasie będą archiwizowane zgodnie z art.41 ustawy z dnia 5.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta.

3. Rodzaj danych osobowych:

Imię i nazwisko , pesel , adres zamieszkania , kontaktowy numer telefonu , adres e-mail.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności leczniczej tj. założenia i prowadzenia dokumentacji  medycznej : wypisywania recept i skierowań oraz zaświadczeń medycznych. Numer telefonu oraz adres e-mail używane będą do kontaktu z Panem/Panią. Dokumentacja prowadzona jest w formie papierowej. W razie wystawiania rachunku dane osobowe zostaną przekazane do Biura Rachunkowego Karolina s.c.49-130 Tułowice ul. Przemysłowa 25. Biuro na podstawie odrębnej umowy z Praktyką Rosa-Med gwarantuje bezpieczeństwo Pana/Pani danych.

5. Praktyka Lekarska Rosa-Med stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych.

6. Pana/Pani zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do czasu wycofania zgody.