Bioelektroniczna Analiza Środowiska Wewnętrznego organizmu

Według prof. C.L. Vincenta funkcjonowanie każdej komórki naszego organizmu uzależnione jest od stanu tkanki podścieliskowej, która tę komórkę otacza. Tkankę podścieliskową nazwał on środowiskiem wewnętrznym organizmu.

Do badania należy przygotować:

  • krew,
  • ślinę,
  • trzy porcje moczu oddawane w godzinnych odstępach.

W każdym z tych płynów określamy: pH, rH2, R.

Powyższe parametry informują o stopniu:

  • zakwaszenia tkanek,
  • dostępności elektronów (środowisko zredukowane lub utlenione),

Wyniki powyższych badań umożliwiają  skomponowanie zindywidualizowanej diety.


Elektrokardiografia

Elektrokardiografia wysokiej rozdzielczości sygnałowej (NURSE-ECG – Numerical Signal Resolution Enhancement Electrocardiography).

Metodę tę opracował prof. dr hab. Ryszard Krzyminiewski w Zakładzie Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

NURSE ECG jest nowoczesną i nieinwazyjną metodą badań w diagnostyce kardiologicznej, powstała ona na bazie cyfrowej elektrokardiografii. Jej istotą jest numeryczne zwiększenie rozdzielczości sygnałowej, udoskonalenie, a w konsekwencji znaczne rozszerzenie możliwości diagnostycznych standardowego elektrokardiogramu.
Diagnostyka przy użyciu NURSE ECG umożliwia wykrywanie niewidocznych w standardowym elektrokardiogramie zmian w aktywności elektrycznej poszczególnych fragmentów mięśnia sercowego spowodowanych np. niedokrwieniem, wpływem leku czy przebytym zawałem.