Pełna Porada Dietetyczna (PPD)

Pełna Porada Dietetyczna (PPD) – składa się z pięciu elementów:

 1. Konsultacja lekarska
 2. Badanie stanu fizykochemicznego tkanki podścieliskowej BETA wg. prof. C. L.Vincenta (patrz zakładka badania)
 3. Analizy Składu Ciała:
  pomiar masy ciała
  pomiar tkanki tłuszczowej
  pomiar ilości wody w organiźmie
  ocena zawartości tłuszczu wiscelarnego
  pomiar masy mięśniowej
 4. Konsultacja z dietetykiem w trakcie, ktorej ustalany jest indywidualny plan żywieniowy.
 5. Dodatkowo, bezpłatnie w ramach PPD wykonywane jest badanie biorezonansowe urządzeniem F-Scan3.

Koszt PPD- 250zł


Kontrolna Porada Dietetyczna (KPD)

Kontrolna Porada Dietetyczna (KPD) – składa się 4 elementów:

 1. Badanie fizykochemiczne dwóch płynów tkankowych: śliny i moczu
 2. Analizy Składu Ciała:
  pomiar masy ciała
  pomiar tkanki tłuszczowej
  pomiar ilości wody w organiźmie
  ocena zawartości tłuszczu wiscelarnego
  pomiar masy mięśniowej
 3. Konsultacja z dietetykiem

Koszt KPD 120 zł


Przeczytaj więcej na temat diety