Leczenie akupunkturą

Od 1983 r lekarz Z. Brzozowski prowadzi także praktykę leczenia akupunkturą, starając się łączyć ja z aktywną działalnościa w zakresie profilaktyki chorób, wyznając  zasadę, że „daleko lepiej jest zapobiegać niż leczyć”.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia założył w Przechodzie rodzinny ośrodek Rehabilitacji Konnej Osób Niepełnosprawnych, a pod koniec lat dziewięćdziesiątych Ośrodek Integracji Społecznej i Działań Twórczych Osób Niepełnosprawnych. W ośrodkach tych łączył Tradycyjną Medycynę Chińską z rehabilitacją konną, uznając, że akupunktura i laseropunktura, wyraźnie podwyższają skuteczność powyższej rehabilitacji.

Ze względu na specyfikę terapii akupunkturowej, która bezpośrednio odnosi się do różnych form energii życiowej pacjenta, lekarz Z. Brzozowski podkreśla, że akupunkturzysta, oprócz niezbędnej  obszernej wiedzy i doświadczenia, musi nieustannie, rzetelnie pracować nad osobistym rozwojem duchowym.